De praktijk
ALGEMEEN

Ayurveda
Preventief gezondheidssysteem, geneeskunst en wellness
Ayurveda is een oude en beproefde gezondheidsleer, die gebaseerd is op de universele beginselen van de natuur. Ayurveda betekent letterlijk ‘kennis van het leven’ en is erop gericht om het lichaam, de geest en de ziel in balans te brengen. Het systeem kent vele toepassingen op het gebied van voeding, levensstijl, dagelijkse routine, welbevinden en vitaliteit. Ayurveda is zowel een preventief gezondheidssysteem, een geneeskundig systeem en een basis voor wellness.

Met preventieve gezondheidszorg wordt bedoeld dat ayurveda behandelingen geeft die helpen om ziektes te voorkomen en de gezondheid te ondersteunen. In deze tijd waarin steeds meer mensen geconfronteerd worden met chronische ziektes, is er steeds meer aandacht voor preventieve gezondheidszorg. De ayurvedische behandelingen zijn erop gericht om de natuurlijke en gezonde balans terug te brengen in het lichaam en in ieders leven.

Wat minder bekend is, is dat ook geneeskunst een onderdeel van ayurveda is. De ayurvedische geneeskunst wordt erkend door de Wereld Gezondheid Organisatie. En waarom? Omdat de vierduizend jaar oude ayurvedische leer, naast de reguliere gezondheidszorg, behandelingen kan geven die het genezingsproces ondersteunen. Veelal dragen ayurvedische behandelingen bij aan het vergroten van het gevoel van welbevinden bij mensen met medische klachten.

Wellness is erop gericht om het welzijn oftewel het welbevinden te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan ayurvedische massages en oliebehandelingen. Bij ayurvedische massages wordt het hele lichaam gemasseerd met warme olie. Massage met licht verwarmende olie is een weldaad voor lichaam en geest. En daar hoort ook natuurlijke huidverzorging bij. Vaak realiseren we ons niet dat wat er op de huid wordt aangebracht, ook in het lichaam terecht komt. Een belangrijk facet dus.

Yoga Therapie
Individueel, constitutiegericht en balansherstellend
Ayurveda en yoga horen bij elkaar zoals een broer bij een zus of de adem bij een lichaam. Ze voeden elkaar en versterken het gevoel van ‘een-zijn’. Daar waar ayurveda meer gericht is op fysieke gezondheid, richt yoga zich meer op de mentale en spirituele dimensie. Bij yoga therapie worden de yoga-oefeningen (asana’s) en ademoefeningen (pranayama) aangepast aan de persoon. Niet de oefeningen zijn leidend, maar de persoonlijke situatie bepaalt welke oefeningen passend zijn. Hiertoe wordt er eerst gekeken naar iemands basisconstitutie, gezondheid, leeftijd en andere individuele omstandigheden. De ayurvedische disbalans vormt het uitgangspunt voor de individuele aanpak. Zo wordt bereikt dat iemand optimaal profiteert van de gezondheidsbevorderende effecten van de yoga asana’s en ademoefeningen. Dit noemen we yoga therapie. Voor deze behandelingen kan het goed zijn om eerst een consult te hebben bij een arts of therapeut.

OVER DE PRAKTIJK

In het AyurYoga Health Center worden consulten en behandelingen gegeven op het gebied van ayurveda en yoga therapie. Alle behandelingen zijn erop gericht om de gezondheid van een ieder te ondersteunen en het welbevinden te bevorderen. Omdat elk mens een andere constitutie heeft, er een eigen levensstijl op nahoudt en anders omgaat met gedachten en emoties, gaat ayurveda ervan uit dat elke aanpak om iemands gezondheid te ondersteunen en/of te herstellen heel individueel bepaald is. In het AyurYoga Health Center is elk behandelplan dan ook afgestemd op de individuele situatie van de cliënt. Voor de ene cliënt is bijvoorbeeld een levensstijladvies relevant; voor een ander werkt een massage met medicinale oliën aangevuld met yoga therapie erg helend. Veelal is het zo dat behandelingen vanuit verschillende invalshoeken elkaar juist versterken! Tijdens een consult met een ayurvedisch arts, krijgt u inzicht in uw eigen gezondheid en krijgt u adviezen hoe u deze kunt ondersteunen. Om een ayurvedische behandeling te laten slagen, wordt een actieve houding van de cliënt verwacht!

Filosofie
In het AyurYoga Health Center worden de beste ayurveda artsen en therapeuten onder een dak gebracht. De medewerkers van het AHC, die allen een uitgebreide opleiding hebben genoten op het gebied van ayurveda en yoga, willen ayurveda in brede zin uitdragen in Nederland. Zij geloven erin dat ieder mens beschikt over een zelfgenezend vermogen en dat door het ontwikkelen van het bewustzijn en het opdoen van zelfkennis, een mens dichter kan komen bij een goede lichamelijke- en geestelijke gezondheid en spirituele groei.

Gedragscode
Alle medewerkers van het AHC zijn erop gericht om op een toegewijde manier behandelingen te geven die de kwaliteit van leven vergroten. Er wordt op een integere en liefdevolle wijze omgegaan met cliënten en hun informatie.

Organisatie
Het AyurYoga Health Center (AHC) is gelieerd aan de Academy of Ayurvedic Studies (AAS) en ook gehuisvest in het AOC-gebouw aan het WG-plein in Amsterdam. Zowel het AHC als de AAS staan onder leiding van drs. Coen van der Kroon. Een aantal artsen en therapeuten van het AHC is eveneens werkzaam als docent op de AAS. Voor afspraken kunt u contact opnemen met Flora Domenis, secretariaat.